Kampanjen lanserad!

Vi sammanfattar de första ca 18 timmarna i Vi anger inte-kampanjens historia


Idag lanserades gräsrotskampanjen “Vi anger inte”, där vi tillsammans lovar att aldrig ange en papperslös patient som söker vård hos oss till myndigheterna.

Under kampanjens första dag delades flygblad ut av vårdpersonal på sjukhus i flera orter från norr till söder. Vill du hjälpa till att sprida kampanjen på din arbetsplats kan du skriva ut affischer och flygblad, gör gärna det!

Kampanjen fick alltså stor geografisk spridning rent fysiskt, men den börjar även få stor spridning digitalt. Kampanjen spreds framförallt på Instagram och Facebook där den redan under första dagen delats hundratals gånger. Fortsätt dela, gilla och följa! Hjälp gärna till att sprida kampanjen på plattformar som Twitter och Linkedin där den ännu inte tagit fart!

Många hejarop har inkommit till kampanjens olika kanaler, och vi som tagit initiativ till kampanjen är glada att den verkar uppskattas bland kollegor. Men framförallt är vi glada att ni är så många som lovar att aldrig ange! I skrivande stund är det runt 500 kollegor som avgett ett löfte, och imorgon hoppas vi på mer än dubbelt så många. Tillsammans är vi starka!

Hitta kampanjen:
Facebook: @viangerinte
Instagram: @viangerinte
Twitter: @viangerinte

Bilder från dagen:

Södersjukhuset, Stockholm

Södersjukhuset, Stockholm

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Östra Sjukhuset, Göteborg

Östra Sjukhuset, Göteborg

Huddinge Sjukhus, Stockholm

Huddinge Sjukhus, Stockholm