Engagera dig

Sprid kampanjen!


Affischera och sprid flygblad
Du kan skriva ut flygblad eller affischer och sprida i personalutrymmen på din arbetsplats. Vi vill att kampanjen ska nå så många vårdarbetare som möjligt i landet.

Gilla, dela, skriv
Du kan gilla och dela våra inlägg på Facebook, Instagram, Twitter och andra plattformar. Bjud in dina vänner i vården att gilla kampanjens Facebooksida och följ kampanjens konton.

Skriv din egen anledning till att stödja kampanjen och dela under hashtaggen #viangerinte.

Ta snacket
Diskutera frågan med dina kollegor, i fikarummet eller på APT. Om förslaget blir verklighet behöver vi lita på varandra för att fortsätta kunna ge vård till papperslösa. Stötta varandra i att vägra ange.

Lyft i facket
Ta upp frågan om angiverilag med ditt fackförbund. Vi arbetar i vården utifrån principen om alla människors lika värde. Att vårdpersonal ska tvingas att ange människor som söker vård bryter mot vår yrkesetik. Att arbeta fackligt mot kravet att ange papperslösa är att stå upp för våra professioner och för vår arbetsmiljö. Lyft frågan både lokalt och nationellt! Skriv insändare till medlemstidningen eller motioner till kongressen om att förbundet ska ställa sig bakom kampanjen.