Vård för papperslösa

Papperslösa har rätt till sjukvård


Vuxna papperslösa har rätt till “vård som inte kan anstå” inom svensk sjukvård. Barn har rätt till samma hälso- och sjukvård samt tandvård som permanent bosatta barn.

Det finns organisationer som arbetar specifikt med att förmedla vård till papperslösa och frågor kring papperslösas rätt till vård. Kontakta dem eller besök deras hemsidor för mer information:

Läkare i världen (Luleå, Umeå, Östersund, Uppsala, Stockholm, Örebro och Malmö)

Rosengrenska stiftelsen (Göteborg)

Röda korset (Vårdförmedling i Stockholm, nationell rådgivning via telefon)

Borlänge Asylkommitt (Borlänge)

Har vi missat någon mottagning eller organisation? Maila oss.