SACO: Angiveri bryter mot yrkesetik

Orföranden för SACO och för samtliga SACO-förbund publicerar idag en gemensam debattartikel där de skriver att förslaget om angiveri av papperslösa bryter mot yrkesetiken för vårdpersonal och många andra yrken. De betonar även konsekvenserna för personalens arbetsmiljö om förslaget blir verklighet.


Läs hela debattartikeln på Svenska Dagbladet.

Yrkesetiken väger självklart tyngre än något politiskt förslag. Vi kommer inte ange, även om förslaget blir verklighet.