En lungläkares tankar

Att göra människor rädda för att söka vård, både för sig själva och för sina barn, är en grymhet utan dess like.


"Ett samhälles utveckling kan mätas i hur det behandlar sina svagaste medlemmar.”

Bevingade ord som följer med mig. Att göra människor rädda för att söka vård, både för sig själva och för sina barn, är en grymhet utan dess like.

Att förneka en människa möjlighet att söka vård vid olycka och sjukdom försämrar individers hälsa, försämrar barns hälsa.

Hur kan man leva med den vetskapen?

Jag kan inte det, och därför kommer jag aldrig att ange mina papperslösa patienter till polisen. Då får de hitta någon annan som kan jobba, och det jag arbetar med är det inte många som gör. Jag hoppas och tror att detta upprop blir en väckarklocka för de politiker som vill kasta vår yrkesetik under bussen.

/Lungläkare, Region Stockholm